Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 775 757 754

Vytápění bytového domu: Tepelná čerpadla a plynový kotel

Tepelná čerpadla patří dnes mezi lukrativní  možnosti vytápění nejen v rodinných domech ale i v oblasti bytového fondu. Uvedeme několik konkrétních příkladů úspěšných realizací.

Optimalizujte své náklady

V roce 2013 došlo ke zdražování tepla, stejně jako v předchozích letech. V průměru pro celou Českou republiku je zdražení 4,7 %. K jednomu z vyšších zdražení došlo v Plzni, kde nárůst cen dosáhl 16 %. Průměrná cena 1 GJ tepla v České republice pro rok 2013 činí 594,– Kč s DPH. Nahlédněte i Vy do vyúčtování za předchozí roky a zamyslete se nad možností, jak do budoucna Vaše stálé výdaje za teplo a ohřev užitkové vody optimalizovat.

 tabulka6Tabulka cen za teplo v různých městech ČR – zdroj www.cenyenergie.cz

Mezi nedostatky dálkového vytápění patří nutnost udržovat distribuční sít a výměníkové stanice. Tyto náklady jsou započítávány do cenotvorby jednoho GJ tepla. Další velkou nevýhodou centralizovaného vytápění jsou tepelné ztráty distribuční soustavy, které platí koncový odběratel. Logicky se nabízí myšlenka: „Proč se neosamostatnit a neinstalovat vlastní zdroj tepla, který se bude nacházet přímo v objektu?“

Kombinace tepelných čerpadel a plynového kotle

Společnost AC Heating má jako jedna z mála zkušenosti s instalacemi tepelných čerpadel na bytových domech. V roce 2012 spustila další kotelny s teplenými čerpadly. Ve většině případů se jednalo nejen o topný zdroj složený z tepelných čerpadel a elektrického kotle, ale také o kombinaci tepelných čerpadel s plynovými kotli.

Po  několika topných sezonách bylo nasbíráno velké množství zkušeností spojených s požadavky na hydraulické zapojení a regulaci topného zdroje. Vždy jsme použili regulační systém xCC. Díky získaných dat optimalizujeme řídicí algoritmy tak, aby splňovaly veškeré požadavky zákazníků na topný zdroj a distribuci tepla do jednotlivých bytů a samozřejmě i na životnost technologie topného zdroje.

Výhodou je kombinace úsporného tepelného čerpadla a konvenčního plynového kotle. Využíváme výhod obou jednotlivých zdrojů. Tepelné čerpadlo zajistí většinu potřebné tepelné energie, kterou vyrobí velmi efektivně a levně. Plynový kotel pak doplní zbytek, a to především v obdobích, kdy se venkovní teplota pohybuje hluboko pod bodem mrazu. Tímto spojením je možné vhodně dimenzovat celý topný zdroj s přihlédnutím  k počáteční investici.

Jen tepelným čerpadlem se pokrývá celoroční potřeba tepla pro ohřev užitkové vody, která činí v bytových domech třetinu až polovinu nákladů na tepelnou energii. Křivka odběru TUV je téměř celý rok stejná. Pro ohřev užitkové vody postačuje méně výkonné tepelné čerpadlo, které je využívané rovnoměrně po celý rok, a které je i levnější. Plynový kotel je využíván jen pro sanitaci zásobníkových ohřívačů a zároveň slouží jako záložní zdroj.

Pro vytápění se instaluje kombinace tepelných čerpadel a plynových kotlů. Roční potřeba tepla na vytápění kolísá v závislosti na venkovní teplotě. Tepelná čerpadla není nutné dimenzovat na největší odběrovou špičku topné sezóny, která trvá jen několik dní, maximálně týdnů. Při nižších teplotách dochází k zapojení plynových kotlů a dva zdroje běží současně. V případě velmi nízkých venkovních teplot může být v provozu také pouze plynový kotel. Toto výhoda je využita například u nezateplených bytových domů, kde je potřebná vyšší náběhová teplota otopné vody do otopné soustavy. Tepelná čerpadla jsou proto zpravidla dimenzována tak, aby samostatně pokryla potřebu tepla na vytápění do −6 °C až −8 °C. Při nižších venkovních teplotách jsou v provozu pouze plynové kotle. Tím je možné zvýšit teplotu otopné vody podle nastavené ekvitermní křivky. Výhodou je zde také zastupitelnost obou zdrojů v případě odstávky jednoho z nich. Cena 1 vyrobeného GJ se pohybuje v těchto kotelnách kolem 300–330 Kč vč. DPH se započtením všech provozních nákladů a stálých plateb. S elektrickým kotlem, jako bivalentním/záložním zdrojem lze systém využívat stejným způsobem. Provoz celého topného zdroje je ale o něco dražší, než je tomu v předchozím případě.

Malá a velmi jednoduchá kotelna

Tepelná čerpadla jsou spolu s plynovými kotli a zásobníky teplé vody napojena na stávající topný systém domu. Není nutná žádná velká přestavba spojená s instalací této technologie. U průměrných bytových domů se takováto domovní kotelna vejde do prostoru cca 15 m2. Není problém s nalezením vhodného prostoru nebo s jeho vyčleněním. Propojovací vedení mezi venkovní a vnitřní částí tepelných čerpadel a odkouření plynového kotle se zpravidla vede v prostoru výtahové šachty nebo po venkovní stěně objektu. Ovládání celého řídicího systému s možností odečtu vyrobené a spotřebované energie je zajištěno přes webový prohlížeč s možností napojení na dispečink AC Heating.