Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 775 757 754

Convert AW16 – technický list

AW16-1

* COP v souladu s normou EN 14511 (měřeno ve Strojírenském zkušebním ústavu s.p., Brno, registrovaném centru EHPA).
** Faktor znečištění vodního výměníku je 0,18 × 10 e-4 (m2K)/W.

AW16-2 AW16-3

* Hodnoty akustického tlaku platí v 1 m volného prostoru a v plné zátěži. Údaje platí za podmínky šíření zvuku do volného prostoru bez odrazových ploch.

AW16-4

Podmínky měření pro výkonové tabulky:

  • Chladivo: R-410a
  • Teplotní spád výměníku: 5 K
  • Kapalina ve vodním výměníku: voda
  • Vybuzení invertoru: 100 %
  • Vzdušná vlhkost: 30 %
  • Hodnoty topných faktorů jsou při 50% zatížení cca o 10-20 % vyšší

Uvedené tepelné výkony jsou okamžité hodnoty. V provozu dochází ke snížení topného výkonu vlivem námrazy na výparníku a odmrazovacích cyklů.  V následující tabulce jsou uvedeny korekční koeficienty při určitých teplotních podmínkách:

AW16-5

AW16-6

Základní provedení ACH-VJ30 pro jednofázovou venkovní jednotku Convert AW16. Obsahuje výměník  (médium R-410a/topná voda), oběhové čerpadlo, průtokoměr, odvzdušňovací ventil a regulaci xCC.

AW16-7