Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 775 757 754

Jak z Vašeho tepelného čerpadla vzduch-voda „dostanete“ maximum?

Jedním z argumentů pro výběr tepelného čerpadla je jeho bezúdržbovost. Tepelná čerpadla jsou bezpochyby prakticky bezúdržbová. I u tepelného čerpadla platí, že pokud jej budete správně udržovat a budete mít vše správně nastaveno, bude vám sloužit ještě lépe a ještě úsporněji. V tomto článku vám poskytneme souhrnný přehled a tipy týkající se údržby tepelných čerpadel

Začínáme u návrhu

Tepelné čerpadlo funguje pouze v případě, že byl správně zvolený výkon tepelného čerpadla, ve vztahu k tepelné ztrátě domu. Správné dimenzování tepelného čerpadla doplněné o přesně a vhodně nastavené podmínky spínání bivalentního/záložního zdroje tepla vám zabezpečí maximálně efektivní provoz (nejen) tepelného čerpadla. Věnujte, proto prosím zvýšenou pozornost při volbě dodavatele, vhodné technologie a také se zaměřte na odbornost dodavatele.

Správná volba výkonu tepelného čerpadla rozhoduje nejen o ekonomice provozu, ale také o jeho chování v provozních podmínkách. Rovněž také ovlivňuje jeho životnost. Tuto část zabezpečujeme plně my, v rámci prvotního návrhu technického řešení.

Odvzdušněný topný systém a čistý filtr

Dostatečný průtok topné vody tělesy v odvzdušněném systému má vliv na teplotu topné vody směrem dolů a tím zvyšuje účinnost tepelného čerpadla (COP).

Základem údržby topení je odvzdušnění otopné soustavy. Zavzdušněnými topnými tělesy není možný dostatečný průtok vody. V praxi to znamená, že je část radiátoru horká a část studená. Radiátory pak nemohou vysílat dostatečné množství tepla do místnosti, i přesto že je ho vyroben dostatek. Odvzdušnění je nejlépe provádět dvakrát ročně.

Průtok vody v otopné soustavě a tím i její správný chod je ovlivňován nejen odvzdušněním, ale také pravidelným čištěním filtru. Filtr zachycuje nečistoty v otopné soustavě a to je příčinou, proč se časem snižuje jeho průchodnost. Čištění filtru je velmi jednoduchým úkonem a můžete jej provést sami. Čištění filtru je vhodné provést také minimálně dvakrát ročně. Interval mezi jednotlivými čištěními je daný konkrétními podmínkami. Vzhledem ke stáří potrubí a otopných těles u starších otopných soustav, může být potřeba čistit filtr vyšší.

Čištění filtru nebo odvzdušňování otopné soustavy je běžným úkonem, který se musí provádět i u jiných topných zdrojů (plynový kotel, elektrokotel, kotel na LTO apod.), pokud chcete zajistit, aby systém pracoval správně a efektivně.

Jak ještě více ušetřit?

Pokud tepelné čerpadlo vykonává činnost v čistě ekvitermním režimu (toto se týká aplikací, kde není možné zvolit referenční místnost) je vhodné přezkoumat nastavení teploty topné vody, kterou pouštíme do topného systému. Ekvitermní režim zabezpečuje činnost tak, že tepelné čerpadlo vůbec nesnímá teplotu v objektu, snímá pouze venkovní teplotu a na základě ní určuje dle hodnost nastavených uživatelem teplotu topné vody, kterou pouští do topení. Teplota v jednotlivých místnostech je v tomto režimu udržována termostatickými ventily na topných tělesech.

Chybně nastavený systém vykazuje známky toho, že se topí na zbytečně vysokou teplotu topné vody, tím se snižuje COP tepelného čerpadla a termostatické ventily jsou po celém objektu téměř zavřené. Jak provést správné nastavení? Není to těžké, jednou z mnoha možných cest, kterou je schopen zvládnout i laik vypadá takto:

Nejprve je zapotřebí všechny termostatické ventily plně otevřít, aby neregulovaly teplotu v místnostech. V tento moment začne být s největší pravděpodobností všude horko. Abyste horku předešli, snížíte teplotu topné vody úpravou ekvitermní křivky na úroveň, která zajistí, že některé místnosti budou vytopeny na zcela správnou teplotu a jiné místnosti budou jen mírně přetopené. Po tomto nastavení ekvitermní křivky je možné opětovně naregulování požadované teploty na termostatických ventilech v jednotlivých místnostech. Takto jednoduše zajistíte významné snížení teploty topné vody, a tím zvýšíte podstatným způsobem účinnost tepelného čerpadla.

V případě, že máte osazeno měření teploty v referenční místnosti, nemusíte se výše uvedenými dvěma odstavci zabývat, tento proces pro Vás zajistí řídicí systém xCC tepelného čerpadla zcela automaticky.

Jak je to s kontrolou chladiva?

Servis tepelných čerpadel je stanoven na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006. Provozovatel tepelného čerpadla je povinen zabezpečit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla. Jedná se pouze o zařízení s objemem chladiva větším než 3 kg. Do této skupiny nespadají tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem, která jsou plněna chladivem již u výrobce. U těchto tepelných čerpadel je hranice pro povinné prohlídky stanovena při objemu chladiva větším než 6 kg.

Některá tepelná čerpadla vzduch-voda mají menší objem chladiva než 3 kg a není tak nutné absolvovat nákladné servisní prohlídky. Mezi ně patří tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. U některých výrobců tepelných čerpadel je délka záruky podmíněna povinnými placenými prohlídkami Při výběru dodavatele je dobré zvážit, jakým způsobem se servisní prohlídky promítnou do nákladů na provoz tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla AC Heating mají plnou záruku 7 let a není podmíněna žádnými servisními prohlídkami.

Pojďme to shrnout

Shrneme-li jednotlivá fakta, vyplyne nám následující:

  • Je-li správně zvolen výkon tepelného čerpadla vzhledem k tepelným ztrátám objektu, bude tepelné čerpadlo pracovat s vyšší účinností. Tento bod zajišťuje dodavatel v rámci návrhu technického řešení.
  • Tepelná čerpadla jsou v podstatě bezúdržbová zařízení.
  • Údržbu vyžaduje otopná soustava. Pro maximalizaci účinnosti tepelného čerpadla je vhodné zajistit zejména pravidelné čištění filtru a odvzdušňování.
  • Správně nastavená regulace tepelného čerpadla, především teplota topné vody, zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.
  • Je důležité, aby řídicí systém umožňoval uživateli bez problémů nastavit všechny parametry a bylo i v silách laika toto spolehlivě provést.
  • Při výběru tepelného čerpadla se vždy ujistěte, zda jsou u tohoto zařízení nutné každoroční servisní prohlídky. Pokud tomu tak je, ověřte si jejich cenu. Předejdete tak nemilým překvapením.

Zajímají-li Vás podrobnější informace, obraťte se na naši firmu přímo, nebo pomocí webových stránek. Pracovníci našeho týmu jsou Vám plně k dispozici.