Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 775 757 754

Ekonomická analýza investice do tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla přináší velkou úsporu nákladů nejen v souvislosti s levnějším teplem jako takovým, ale také v souvislosti s lepší regulací topného systému. Lze je kombinovat s dalšími zdroji tepla, které už v domě jsou, nebo které plánujete instalovat? Neomezí instalace tepelného čerpadla funkčnost topného systému? Co je vhodné a co není vhodné kombinovat?

Jednou velkých předností tepelných čerpadel je minimální nutnost obsluhy. Zachová si topný systém s tepelným čerpadlem a jinými zdroji tepla tento rys, nebo se obsluha zkomplikuje na hranici využitelnosti? Tímto se budeme také zabývat v tomto článku.

Na čem závisí efektivní fungování topení?

Fungování každé otopné soustavy je dáno řízením jak na straně spotřebičů tepla, např. radiátory, podlahové vytápění, ohřev užitkové vody, ohřev bazénové vody, tak na straně zdrojů tepla. Prostor pro optimalizaci systému vytápění je na straně zdrojů velmi široký. Je důležité zabránit plýtvání energií už při její výrobě. Proč by mělo topit tepelné čerpadlo, když jste zatopili v krbu s teplovodním výměníkem? A naopak jak zabránit zbytečnému přetápění místností?

Odpovědí na tuto otázku je regulační systém. Většina tepelných čerpadel je vybavena regulací, která tyto problémy neřeší, nebo je řeší pouze částečně. Můžete se setkat i s variantou manuálního ovládání topné soustavy, kdy musíte ručně přepínat různé kohouty či něco stále nastavovat. Další variantou je pořízení nadstavbového řídicího systému, který se o systém v rámci svých možností a vazeb postará s vyšší či nižší účinností. Bývá ale obvykle velmi drahý.

Jeden systém = jedna logika řízení = vyšší účinnost.

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW jsou vyvinuta na základě filozofie, která hlásá, že řídicí systém tepelného čerpadla musí být natolik komplexní, aby zvládl perfektně řídit nejen chod tepelného čerpadla, ale také další zdroje tepla. Těmi mohou být například plynový kotel, elektrokotel, nebo alternativní zdroje tepla v podobě kotle na tuhá paliva, krbové vložky s teplovodním výměníkem, kotle na pelety, solárních panelů a další. Tento řídicí systém má označení xCC a je součástí každého tepelného čerpadla AC Heating.
Možnost ovládání přes internet, pomocí mobilu nebo počítače je již v základní výbavě.
Díky vhodné regulaci je tímto způsobem možné kombinovat téměř všechny zdroje tepla. Důležité je zvážit o jaké zdroje tepla soustavu rozšíříme a proč. V případě solárních panelů na ohřev užitkové vody jde o investici, která má smysl pouze v několika výjimečných případech. Tím může být například bazén, který je nutné vytápět. U krbové vložky s teplovodním výměníkem je nutné zvážit, jestli ji budeme užívat často. Pokud ano, má smysl do teplovodního výměníku investovat, pokud ne, jde o investici bez rozumné návratnosti.
Starší rodinné domy a tepelné čerpadlo? Rozhodně ano

U starších rodinných domů, kde jsou zdroje tepla historicky dané, systém xCC díky své flexibilitě umožňuje nastavit regulaci jednotlivých prvků topné soustavy. Tato možnost přináší výraznou úsporu při realizaci, jelikož projektanta neomezuje místní stav zapojení topného okruhu, jako je tomu u konvenčních regulátorů, které umí jen omezený počet hydraulických zapojení. Často není nutné topný okruh adaptovat na dané doporučené schéma, protože se adaptuje regulační systém xCC na místní stav zapojení kotelny. Tento přístup je průlomem v oblasti regulací.

Díky řídicímu systému xCC není nutné u topných soustav, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C, používat drahá a neúčinná vysokoteplotní tepelná čerpadla. Regulační systém je schopen automaticky přejít do alternativního režimu a použít bivalentní/záložní zdroj pro zvýšení výstupní teploty topné vody na požadovanou teplotu.
Na základě rozdělení otopné soustavy na jednotlivé zóny je možné přesně určit, kam který zdroj tepla může topit a za jakých podmínek.

Řídicí systém xCC mimo jiné umí ovládat i prvky, které s topením nutně nesouvisí, ale velmi se podílí na provozních nákladech domu. Těmito funkcemi mohou být například ovládání cirkulačního čerpadla TUV, ovládání venkovních rolet nebo spolupráce s fotovoltaickou elektrárnou. Varianta xCC air řeší například i řízené rekuperační větrání.
Jak omezit spínání drahého záložního zdroje?

Možností zvýšení úspory provozu je vytápění bazénu v zimním období, kdy je zapotřebí nejvíce tepla. Dojde-li v noci ke stavu, kdy topný systém potřebuje podpořit bivalentním/záložním zdrojem (např. elektrokotlem), uživatel může nastavit režim, ve kterém se požadovaná teplota dané zóny (např. bazénu, TUV nebo celé části domu) automaticky sníží, případně nastavit hodnotu venkovní teploty, od které tento spotřebič tepla přejde automaticky do útlumového režimu. Přes den se oteplí a bazén, zásobník na užitkovou vodu nebo celá zóna domu se dohřeje bez spínání bivalentního/záložního zdroje, a to levněji, s vyšší účinností.

Bezobslužný provoz = důležitý faktor z pohledu efektivity provozu.

Regulační systém xCC počítá také s neřízenými zdroji tepla. Zaznamená-li např. aktivitu solárního systému nebo krbové vložky, xCC automaticky vyhodnotí, zda je nezbytné, aby tepelné čerpadlo běželo. V případě, že tomu tak je , běží na snížený výkon v součinnosti s neřízeným zdrojem nebo může dojít k jeho odstavení. Po skončení dodávky tepla z neřízeného zdroje se opět jeho činnost automaticky obnoví.

Celý systém je založen na maximální bez obslužnosti. Cílem řízení topného systému je zajištění nízkých nákladů na vytápění a vysokého komfortu. Toho nikdy nedocílíme ručním řízením nebo soustavou propojení různých navzájem nekompatibilních regulátorů. Maximální účinnosti naopak docílíme použitím jediného řídicího systému, který je natolik komplexní, aby vše beze zbytku zajistil.

Zajímají-li Vás podrobnější informace k tepelným čerpadlům a regulačnímu systému xCC, obraťte se na naši firmu pomocí telefonu, mailu, případně nám zašlete zprávu přes webový formulář. Pracovníci týmu AC Heating jsou Vám plně k dispozici.