Vyplňte dostupné údaje, případně odhadněte počet osob a výměru bytů.
Mají-li byty lokální ohřev vody, nevyplňujte údaje vztahující se k ohřevu vody.

Informace o Vašem objektu

Adresa

Kontaktní osoba
Telefon
Email
Počet obyvatel
Počet podlaží

Typ topných těles - radiátorů (litinové, deskové…?)

Doplňující informace

 
Stáří objektu
 

Tepelná ztráta objektu v kW (je- li spočítána)

před zateplením
po zateplení
 

Typ a výměra jednotlivých bytů v m2 (2+1/55…)

 

Použitá regulace u jednotlivých typů topných těles (termohlavice)

 

Umístění výměníkové / předávací stanice

uvnitř objektu
mimo objekt
 

Zateplení objektu (rok provedení, materiál, síla)

obal
střecha
 
Typ oken
Typ střechy (pultová, sedlová…)
 

Možnost umístění venkovní (střecha, pozemek…) a vnitřní části technologie (sklepní prostory…a jiné)

Informace o energiích (teple)

 

Spotřeba tepla na vytápění za jednotlivé roky v GJ (gigajoul)

rok
2013
2012
2011
2010
2009
před zateplením
po zateplení
 

Spotřeba tepla na ohřev vody za jednotlivé roky v GJ (gigajoul)

rok
2013
2012
2011
2010
2009
 

Spotřeba teplé vody za jednotlivé roky v m2

rok
2013
2012
2011
2010
2009
 

Cena tepla pro vytápění za GJ v Kč s DPH

rok
2013
2012
2011
 

Cena tepla pro ohřev vody za GJ v Kč s DPH

rok
2013
2012
2011
 

Současný dodavatel tepla

 

Současný dodavatel elektrické energie

 

Poznámky

Děkujeme Vám za poskytnuté údaje. Na základě těchto přesných informací Vám stanovíme optimální cenovou nabídku a zpracujeme předběžný projekt.