Potřebujete poradit?

Zavolejte nám: +420 775 757 754

Články

Pokračujeme s instalacemi tepelných čerpadel v oblasti bytového fondu

Instalace tepelných čerpadel v bytových jednotkách je stále častější variantou, jak zajistit levnější teplo. Tato varianta zdroje tepla přináší výrazné úspory a nezávislost na dodavatelích tepla, kteří stále teplo zdražují.

Jak z Vašeho tepelného čerpadla vzduch-voda „dostanete“ maximum?

Jedním z argumentů pro výběr tepelného čerpadla je jeho bezúdržbovost. Tepelná čerpadla jsou bezpochyby prakticky bezúdržbová. I u tepelného čerpadla platí, že pokud jej budete správně udržovat a budete mít vše správně nastaveno, bude vám sloužit ještě lépe a ještě úsporněji. V tomto článku vám poskytneme souhrnný přehled a tipy týkající se údržby tepelných čerpadel.

Ekonomická analýza investice do tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla přináší velkou úsporu nákladů nejen v souvislosti s levnějším teplem jako takovým, ale také v souvislosti s lepší regulací topného systému. Lze je kombinovat s dalšími zdroji tepla, které už v domě jsou, nebo které plánujete instalovat? Neomezí instalace tepelného čerpadla funkčnost topného systému? Co je vhodné a co není vhodné kombinovat?

Vyhodnocení efektivity investice do tepelného čerpadla

Vyhodnocení efektivnosti investic je obecně (nejen pro podniky) mimořádně důležité. Návrhy a realizace projektu pro tepelná čerpadla obsahují již v samém počátku ekonomicko-technickou analýzu možnosti instalace tepelného čerpadla Informace od zákazníka jsou zpracovány odborníky ze společnosti AC Heating a slouží jako podklad pro další komunikaci a doporučení pro další postup.

Dimenzování tepelných čerpadel vzduch-voda pro bytové domy

Tepelná čerpadla fungují bezchybně a efektivně, pokud jsou mimo jiné správně dimenzována a systém je správně navržen. Popišme proto obecné zásady dimenzování tepelných čerpadel pro bytové domy, školy, školky, komerční objekty, penziony a hotely. Důležitým faktorem je venkovní teplota.

Vytápění bytového domu: Tepelná čerpadla a plynový kotel

Tepelná čerpadla patří dnes mezi lukrativní  možnosti vytápění nejen v rodinných domech ale i v oblasti bytového fondu. Uvedeme několik konkrétních příkladů úspěšných realizací.

Tepelná čerpadla vzduch-voda a akumulační nádoby

Některá tepelná čerpadla potřebují ke svému provozu akumulační nádoby. Proč? Akumulační nádoba představuje přitom zásadní investici, zabírá místo v domě a někdy i komplikuje topnou soustavu. Touto problematikou se bude zabývat následující článek.